Hur skapar man en viral succé?

När det talas om virala succéer på nätet så handlar det i regel om att något i klippet eller i artikeln har fångat allas uppmärksamhet. Men bara för att man gör något roligt och lyckas få det på film eller för att man skriver en artikel om något som berör eller intresserar så innebär det inte att man automatiskt skapar en viral succé. Inom ämnet virala succéer så finns det idag experter som arbetar för att hjälpa företag att synas mer på nätet, så som Mediakonsulterna. Att få hjälp att synas mer kan öppna upp för en större spelplan och nya målgrupper för företaget och därigenom gynna affärerna. Men vad är det då för faktorer som spelar in för att lyckas uppnå en viral succé på nätet?

Rubrikens makt

När man tänker på hur många saker som publiceras online idag så är det inte så konstigt att det är få som blir virala succéer. För att få människor att klicka in på just det du har publicerat så krävs det att rubriken lockar så många målgrupper som möjligt. Men här gäller det även att vara försiktig så att rubriken blir relevant för innehållet. Många dagstidningar använder sig idag av fenomenet klickrubriker då de i regel fångar uppmärksamhet hos läsare, men det är sällan som innehållet faktiskt lever upp till rubriken. Men vare sig man publicerar något som privatperson eller som företag så ligger den virala framgången från början i rubriken.

Innehållet

När man väl har fått till en bra rubrik så gäller det att innehållet håller kvar läsarnas uppmärksamhet. Tittar man på de senaste virala succéerna så skapar alla någon form av reaktion, vare sig det är diskussion, skratt eller bara ett stort intresse så är det reaktionerna som får människor att dela det vidare. Är det en artikel som man har skrivit så gäller det att texten i artikeln håller måttet så att läsare inte tappar intresset innan de läst klart. Med tanke på kvantiteten av saker som publiceras på nätet idag så är det alltså vitalt att tänka på kvaliteten i det man själv publicerar för att lyckas uppnå en viral succé.