Hur du når ungdomar online

Sociala medier har vuxit från ett sekundärt tidsfördriv till en plats där många av de mest verkliga och viktiga sakerna i våra vardagsliv tar plats. En undersökning från 2019 visar att 50 % av Europas population använder sociala medier. Tänk då hur siffrorna hade sett ut om testgruppen endast hade bestått av millennials! Oavsett procentsats står en sak klar: den köpstarka, medvetna och digitalt engagerade grupp som millennials utgör kan sina sociala medier. För att snärja ungdomarna måste även du hänga med.

Millennials sticker ut för att de främst konsumerar utifrån information som de hittar via sökmotorer och rekommendationer. Då alla flöden överöses med annonser och reklam är målgruppen proffs på att filtrera bort det ointressanta. Det räcker alltså inte med att på måfå försöka nå passande konsumenter. Du måste få ditt varumärke att ranka högt på Google, bli omtyckt och omtalat av influencers, verka trovärdigt och tilltala publiken på ett sätt som känns personligt. Fler tips på hur du når millenials här.

Tips för att nå ut till kunder – som är millennials

Det viktigaste är att bryta sig ut ur bruset. Då en privatperson aktivt väljer att följa ett företagskonto kan bolaget sprida innehåll till en krets som är uppriktigt intresserad. Därför handlar allt om att hitta en ton, verbal och visuell, som attraherar gruppen. Balansen mellan personligt och professionellt, tillsammans med innovativt och tilltalande innehåll, är essentiell för att få fler följare. Vidare lägger millennials stor vikt vid rekommendationer och allt tyder på att de litar på influencers i samma utsträckning som sina vänner.

Att tänka på vid samarbeten på sociala medier

En gång i tiden fanns det inte så många regler angående reklam via sociala medier. Regleringarna har nu hunnit ikapp, vilket såklart är bra, samtidigt som tiden innan har satt spår i många potentiella kunder vid skärmarna. Millennials är tränade att se när samarbeten med influencers känns krystade eller när företagen bakom lovar för mycket. Alla eventuella gratisprodukter eller betalda inlägg ska märkas. Därför är det viktigt med research och att bara göra samarbeten med personer som har en naturlig koppling till företaget.